Her finder du mig

How to find me

Wie man mich findet


danmark-small.gif (16938 bytes)

Jeg bor i Danmark på øen Als,  afmærket i den lille sorte firkant.


I live in Denmark, on the island Als, marked by the little black square.


Ich wohne in Dänemark, auf dem insel Als, der in der kleinen schwartzen felt markiert ist.

 

Als map.jpg (24327 bytes)

Man kommer til øen via en bro ved Sønderborg, og fra toppen af broen er der næsten præcist 20 km til Klingbjerg.You reach the island by way of a bridge in Sønderborg. From the top of the bridge there is almost exactly 20 km to Klingbjerg.


Man erreicht die insel  über eine Brücke bei Sønderborg. Vom mitten der Brücke ist es fast genau 20 km bis nach Klingbjerg.

 

Den sidste landsby man kører forbi på vejen til Klingbjerg, hedder Guderup. Her er der et par kendemærker, så du ved at du er lige ved at være fremme:  Ved Guderup ligger der på højre side af vejen en discount REMA1000 med tilhørende benzintank. På  modsatte side af vejen er der et byggemarked, "Bygma". Lidt længere fremme på højre side af vejen er der en fabrik Linak med store bygninger. Nu er der ca. 4 km til Klingbjerg, men meget få huse herefter.  Ca 4 km efter Guderup er der et vejskilt i højre side af vejen hvorpå der står "Klingbjerg". Her drejer man ned.  Ca 200 meter nede af vejen deler den sig til højre og venstre, jeg bor  på den højre vej, første hus til venstre, nr 3. Nr 1 er en brakmark.

The last village you pass on your way to Klingbjerg, is called Guderup. Here are a few landmarks so you know you are on the right way: On the right side there is a discount store REMA1000.  On the oppostie side of the street is a market for building equipments, "Bygma". A little further ahead on the right side of the road  is  a factory, Linak,. with some big buildings. Now you have about 4 km left. But there are almost no houses any more, I live in the country.   About 4 km after Guderup, there is a streetsign on the right side of the road "Klingbjerg". Turn right here. 200 meters down this road it divides left and right, I live on the road to the right, "Sølvkobbelvej", in the first house to the left, no. 3.      No. 1 is an empty field.
Das letzte kleine Ortschaft, das man passiert auf dem Wege nach Klingbjerg, heisst Guderup. Hier sind ein Paar Markierungspunkten: Bei Guderup ist rechts eine discount Geschäft REMA1000. Auf der andere seite vom Strasse ist  eine Baumarkt, "Bygma".  Ein bischen weiter ist rechts eine Fabrik, Linak, und von da ist noch ungefähr 4 KM.  Nach die 4 KM gibt es rechts eine Strassenschild nach "Klingbjerg" da dreht man ab, nach rechts.  Nach 200 Meter dreht der Strasse rechts und links, ich wohne auf der Strasse rchts, "Sølvkobbelvej", in das erste Haus links, nr. 3.    Nr. 1 ist eine lehre Wiese.

 

Tilbage  
Zürück
Home